เว็บตรง

เว็บตรง หนังสือเรียน – ไม่ใช้แทนการสอนใน HE

เว็บตรง หนังสือเรียน – ไม่ใช้แทนการสอนใน HE

เว็บตรง หนังสือเรียนมีมานานแล้ว และหนังสือเรียนยังคงกำหนดให้ซื้อภาคบังคับสำหรับนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยหลายแห่งผู้จัดพิมพ์ยังคงเยี่ยมชมวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย ยกย่องหนังสือเรียนที่ ‘ต้องมี’ ฉบับล่าสุด และ-หรือเชิญนักวิชาการให้บริจาคหนังสือเรียนเล่มใหม่ให้กับหนังสือที่มีอยู่ นักเรียนได้รับคำสั่งให้ซื้อฉบับล่าสุดเพราะปีที่แล้วล้าสมัย แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงจะรวมการแก้ไขได้ประมาณหนึ่งหน้า ฉันจะยอมรับล่วงหน้าว่าฉันไม่ใช่แฟนตัวยงของการตั้งค่าข้อความที่นักเรียนต้องซื้อ  (หมายเหตุ: ฉันพูดในฐานะผู้เขียนหนังสือซึ่งในบางครั้ง ถูกตั้งค่าเป็นตำราสำหรับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย) ตำราเรียนเป็นเพียงแหล่งข้อมูลเดียวเกี่ยวกับพื้นที่เนื้อหา เนื้อหานั้นอาจล้าสมัยได้อย่างรวดเร็ว...

Continue reading...

เว็บตรง ข้อสอบที่มีเดิมพันสูงมีประโยชน์ต่อกระบวนการเรียนรู้หรือไม่?

เว็บตรง ข้อสอบที่มีเดิมพันสูงมีประโยชน์ต่อกระบวนการเรียนรู้หรือไม่?

เว็บตรง มีการริเริ่มการเรียนการสอนที่ยอดเยี่ยมในมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วโลก กระนั้น มีหลักสูตรด้านหนึ่งที่นักวิชาการบางคนจะไม่ละเลย นั่นคือการสอบ ‘เดิมพันสูง’ เพียงครั้งเดียว การล้มเหลวในการสอบนี้หมายถึงการล้มเหลวในวิชานี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีอุปสรรคเพิ่มเติม เช่น คาดหวังว่านักเรียนจะทำข้อสอบได้อย่างน้อย 75% เพื่อให้มีคุณสมบัติที่จะผ่านวิชานั้นการสอบที่สำคัญเหล่านี้มีผลอย่างมากต่อนักเรียน เช่น...

Continue reading...