เว็บสล็อตออนไลน์ การศึกษาระดับอุดมศึกษาควรเปิดรับความเป็นไปได้ทางดิจิทัล

เว็บสล็อตออนไลน์ การศึกษาระดับอุดมศึกษาควรเปิดรับความเป็นไปได้ทางดิจิทัล

เว็บสล็อตออนไลน์ ดิจิทัล – การบรรจบกันของโซเชียลมีเดีย มือถือ และเว็บ – ได้กลายเป็นผู้เล่นชั้นนำในเศรษฐกิจแห่งความรู้ในช่วงเวลาแห่งการหยุดชะงักทางเทคโนโลยีครั้งใหญ่ ทุกวันนี้ ประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรโลกมีสมาร์ทโฟน ภายในปี 2020 80%จะ เทคโนโลยีมือถือทำให้เกิดเศรษฐกิจดิจิทัล และสิ่งนี้ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงในหลายภาคส่วนด้วยการมาถึงของวาระดิจิทัลที่เฟื่องฟู ตอนนี้เป็นเวลาสำหรับความเป็นผู้นำทางดิจิทัล ตามที่กำหนดโดย World Economic Forumความเป็นผู้นำด้านดิจิทัลเกี่ยวข้องกับการหล่อเลี้ยงสังคมแห่งความรู้และ

การเผยแพร่งานวิจัยที่มุ่งอิทธิพลต่อนโยบายและการปฏิบัติระดับโลก

ภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษาไม่สามารถหลีกหนีจากการแพร่กระจายของความเป็นผู้นำทางดิจิทัลและมีการใช้งานความเป็นผู้นำทางดิจิทัลที่หลากหลายตามการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตั้งแต่ที่มุ่งเน้นที่ประสบการณ์ของนักเรียนและการรับสมัครนักศึกษาไปจนถึงความเป็นผู้นำด้านไอทีในการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งหมดนี้ขับเคลื่อนโดยคลื่นการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในวงกว้าง .

หลายวาระเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนในสหราชอาณาจักรโดยJiscซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรในระดับอุดมศึกษาและทักษะขั้นสูงสำหรับบริการและโซลูชั่นดิจิทัล เหตุการณ์เช่นJisc Digifestซึ่งทำหน้าที่ยกระดับวาระดิจิทัลในการศึกษาระดับอุดมศึกษาของสหราชอาณาจักร ยังชี้ให้เห็นถึงความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของความเป็นผู้นำทางดิจิทัลในการศึกษาระดับอุดมศึกษา

เราเชื่อว่าการริเริ่มความเป็นผู้นำทางดิจิทัลเหล่านี้ในมหาวิทยาลัยยังคงมุ่งเน้นที่ภายในโดยเน้นที่ ‘ธุรกิจ’ ของมหาวิทยาลัยเป็นส่วนใหญ่ ประสบการณ์ของนักศึกษา การสอนที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและการรับสมัครนักศึกษา เพื่อยกตัวอย่างบางส่วน มีโอกาสที่จะสำรวจโมเดลการมีส่วนร่วมและความเป็นผู้นำทางดิจิทัลที่ขับเคลื่อนโดยภายนอกและอาจก่อกวนหรือไม่?

นวัตกรรมดิจิทัลในการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ด้วยความคิดริเริ่มด้านการเป็นผู้นำทางดิจิทัลที่มีอยู่ มากมาย ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ภายใต้การดูแลของประสบการณ์ของนักเรียนและการรับสมัครนักศึกษาเราจึงมีโอกาสสำรวจแนวทางทางเลือกเพื่อใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมดิจิทัลในวงกว้างและส่งมอบผลกระทบนอกห้องเรียน

ดังนั้น คำถามคือเราจะยอมรับอนาคตดิจิทัลสำหรับการวิจัยในมหาวิทยาลัยที่ยอดเยี่ยม

ที่เราทำและผลกระทบที่เราปรารถนาที่จะส่งมอบภายในและข้ามพรมแดนผ่านการมีส่วนร่วมและการขยายงานทั่วโลกได้อย่างไร

การใช้ความเป็นผู้นำทางดิจิทัลในการเผยแพร่งานวิจัย ( #GlobalThinking ) เป็นโอกาส แม้ว่าจะยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นก็ตาม เรียกร้องให้นำแนวทางการเผยแพร่งานวิจัยดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์มาใช้และกำหนดกลยุทธ์ว่าการวิจัยของมหาวิทยาลัยสามารถใช้ดิจิทัลเพื่อโน้มน้าวความคิดระดับโลกและสร้างผลกระทบในเวทีโลกได้อย่างไร

แนวคิดสำหรับทิศทางในอนาคต

ภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษาจำเป็นต้องคว้าความมั่งคั่งของโอกาสที่นำเสนอโดยผู้นำดิจิทัลที่มุ่งเน้นภายนอกในการศึกษาระดับอุดมศึกษา สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการควบคุมโอกาสในการเป็นผู้นำทางดิจิทัลเพื่อสร้างผลกระทบนอกเหนือจากสถาบัน

เราต้องการหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นผู้นำด้านดิจิทัลในการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตัวอย่างหนึ่งของความเป็นผู้นำทางดิจิทัลในด้านความรู้และการเผยแพร่งานวิจัยคือInternationally-informed Internationalizationซึ่งเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของนวัตกรรมในการปฏิบัติทางวิชาการของคณาจารย์นานาชาติไปยังการศึกษาระดับอุดมศึกษาของสหราชอาณาจักรที่แสดงภาพผ่านอินโฟกราฟิก

เช่นเดียวกัน ผู้นำดิจิทัลในการศึกษาระดับอุดมศึกษายังไม่ยอมรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ด้วยภาพและการเผยแพร่ข้อมูลด้วยภาพเป็นวิธีการขยายผลกระทบ นำเสนอข้อมูลการวิจัยและการแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีข้ามพรมแดนและประเทศต่างๆ และเพื่อประโยชน์ของเศรษฐกิจและสังคม สล็อตออนไลน์