เกมวิทยาศาสตร์ประกาศเสนอข้อเสนอส่วนตัวมูลค่า 700 ล้านดอลลาร์สำหรับบันทึกย่ออาวุโสที่มีหลักประกัน และ 

เกมวิทยาศาสตร์ประกาศเสนอข้อเสนอส่วนตัวมูลค่า 700 ล้านดอลลาร์สำหรับบันทึกย่ออาวุโสที่มีหลักประกัน และ 

นิวยอร์ก, 5 พ.ย. 2014 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ — Scientific Games Corporation (NASDAQ: SGMS) (“Scientific Games”) ประกาศในวันนี้ว่า Scientific Games International, Inc. (“SGI”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทเป็นเจ้าของทั้งหมด มีความตั้งใจ ภายใต้หัวข้อ ออกสู่ตลาดและเงื่อนไขอื่น ๆ เพื่อเสนอตั๋วเงินอาวุโสที่มีหลักประกันมูลค่า 700 ล้านเหรียญสหรัฐที่จะครบกำหนดไถ่ถอนปี 2564 (“Secured Notes”) และตั๋วเงินอาวุโสที่ไม่มีหลักประกันจำนวน 2,200 ล้านเหรียญสหรัฐที่จะครบกำหนดไถ่ถอนปี 2565 (“บันทึกย่อที่ไม่มีหลักประกัน” และ “บันทึกย่อ” ร่วมกับ Secured Notes ) ในการเสนอขายส่วนตัว 

Scientific Games ตั้งใจที่จะใช้รายได้สุทธิจากการเสนอขาย Notes

 ร่วมกับเงินสดและเงินกู้ยืมภายใต้วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนและเงินกู้ยืมระยะยาวส่วนเพิ่มตามข้อตกลงด้านเครดิต เพื่อเป็นเงินทุนในการเข้าซื้อกิจการ (“Bally Acquisition”) ของ Bally Technologies, Inc. (NYSE: BYI) (“Bally”) รวมถึงการรีไฟแนนซ์หนี้ของ Bally และการชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง คาดว่าในขั้นต้นจะมีการออกหมายเหตุนี้โดย SGMS Escrow Corp ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ SGI 

เมื่อเสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการ Bally แล้ว SGI จะถือว่าบันทึกย่อนั้นและรับประกันบนพื้นฐานระดับสูงโดย Scientific Games และบริษัทในเครือบางแห่ง Secured Notes จะได้รับการค้ำประกันโดยยึดหลักประกันเดียวกันกับที่ค้ำประกันหนี้ภายใต้ข้อตกลงเครดิตของ Scientific Games 

หมายเหตุจะไม่ได้รับการจดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ปี 1933

 (“กฎหมายหลักทรัพย์”) หรือกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐใดๆ และไม่อาจเสนอหรือขายในสหรัฐอเมริกาได้เว้นแต่จะจดทะเบียนไว้เช่นนั้น ยกเว้นตามข้อยกเว้นที่บังคับใช้จากข้อกำหนดการจดทะเบียน ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐที่บังคับใช้ หมายเหตุจะนำเสนอเฉพาะผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติตามกฎ 144A และสำหรับผู้ที่ไม่ใช่ชาวอเมริกันภายใต้ระเบียบ S ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ไม่และจะไม่ถือเป็นข้อเสนอในการขายหรือการชักชวนของข้อเสนอในการซื้อ Notes และจะไม่มีการขายบันทึกย่อในรัฐใดๆ ที่ข้อเสนอ การชักชวน หรือการขายดังกล่าวจะผิดกฎหมายก่อนการลงทะเบียน หรือคุณสมบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐนั้น ๆ ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ออกตามและตามกฎข้อ 135c ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์