ชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นอย่างมากที่ได้รับการสนับสนุนนักศึกษา

ชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นอย่างมากที่ได้รับการสนับสนุนนักศึกษา

จำนวนพลเมืองยุโรปที่มีสิทธิ์ได้รับเงินกู้และเงินช่วยเหลือสำหรับนักเรียนชาวเดนมาร์กเพิ่มขึ้นเป็นสิบเท่าจากปี 2555-2556 ตามคำตัดสินของศาลยุติธรรมยุโรปที่มีต่อเดนมาร์กในคดี ‘LN’ ในกุมภาพันธ์ปีที่แล้ว ศาลตัดสินว่าพลเมืองสหภาพยุโรปควรมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือนักศึกษาหากพวกเขาเคยทำงานในเดนมาร์กตัวเลขที่เพิ่มขึ้นคือจาก 256 ในปี 2555 เป็น 2,651 ในปีที่แล้วอย่างไรก็ตาม มอร์เทน Østergaard ซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม 

และการศึกษาระดับอุดมศึกษา กล่าวว่า การเพิ่มขึ้นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างน่าทึ่ง

 เนื่องจากคดีที่ยังค้างอยู่ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลได้มีผลบังคับใช้หลังจากการตัดสินของศาลในปี 2556 การเพิ่มขึ้นดังกล่าวจะลดระดับลง เขากล่าวเสริม

ในการปรับคณะรัฐมนตรีเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Østergaard กลายเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงภาษี และ Sofie Carsten Nielsen ประธานพรรค Social Liberal Party ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และการศึกษาระดับอุดมศึกษา

การสำรวจที่ดำเนินการโดย Alltinget.dk ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของเดนมาร์กที่รายงานเกี่ยวกับการเมืองและสังคม พบว่าชาวเดนมาร์กส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการสนับสนุนนักศึกษาที่ได้รับจากพลเมืองสหภาพยุโรปคนอื่นๆ ทำให้เกิดการถกเถียงทางการเมืองเกี่ยวกับ ‘การท่องเที่ยวเชิงสวัสดิการ’

ใบสมัคร 2,651 ฉบับที่ได้รับการอนุมัติสำหรับการสนับสนุนนักเรียนตามการพิจารณาคดีของ LN เป็นหนึ่งใน 2,565 แอปพลิเคชันจากพลเมืองของสหภาพยุโรปและเขตเศรษฐกิจยุโรปหรือ EEA ซึ่งหมายความว่ามีเพียง 14 กรณีที่ไม่ได้รับการอนุมัติ

สามในสี่ของผู้สมัครหรือ 1,950 คนเริ่มการศึกษาในเดนมาร์กก่อนปี 2013

 และในส่วนที่เหลืออาจมีผู้ที่เข้ามาในประเทศก่อนปี 2013 แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียน

เมื่อเดือนที่แล้ว กระทรวงวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้จัดทำสถิติเกี่ยวกับการสมัครขอรับการสนับสนุนนักศึกษาและการมีสิทธิ์ได้รับ มีการอ้างถึงจดหมายฉบับนี้พร้อมกับเอกสารอื่นๆ อีกหลายเรื่องเกี่ยวกับ ‘การท่องเที่ยวเชิงสวัสดิการ’ ในEU-Oplysningen.dk (ภาษาเดนมาร์กเท่านั้น)

จำนวนชาวต่างชาติที่ได้รับทุนสนับสนุนนักศึกษาและเงินช่วยเหลือที่เรียกว่า SU เพิ่มขึ้นจาก 4,714 ในปี 2551 เป็น 10,879 ในปี 2556 แต่มีเพียงครึ่งเดียวเท่านั้น (5,405) ที่เป็นพลเมืองของสหภาพยุโรป-EEA กระทรวงกล่าวว่าการจัดสรรที่เพิ่มขึ้นให้กับชาวต่างชาตินั้นเกิน DKK200 ล้าน (36 ล้านเหรียญสหรัฐ) ที่พรรคการเมืองตกลงกันในรัฐสภาในปี 2556

UniversityPostที่มหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกนรายงานว่า SU ของเดนมาร์กสำหรับชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นจาก DKK548 ล้านเป็น DKK1.022 พันล้านใน ปี 2556 และปัจจุบันคิดเป็น 5% ของทุนสนับสนุนนักศึกษาและเงินกู้ยืมทั้งหมด

ปีที่แล้วนักเรียนโรงเรียนและระดับอุดมศึกษา 449,600 คนได้รับการสนับสนุน รวมถึง 28,600 คนที่ไม่มีสัญชาติเดนมาร์ก ในจำนวนนี้ 11,200 รายมาจากกลุ่มประเทศ EU-EEA ทั้งชาวต่างชาติจากยุโรปและนอกสหภาพยุโรป-EEA มีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าระหว่างปี 2008 และ 2013

credit : libertyandgracereformed.org linsolito.net luxurylacewigsheaven.net makedigitalworldeasy.org marchcommunity.net